فایل رایگان بررسي مشخصات پرش هيدروليکي در حوضچه آرامش واگراي ناگهاني با شيب معکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مشخصات پرش هيدروليکي در حوضچه آرامش واگراي ناگهاني با شيب معکوس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از عمده ترین مباحث درزمینه مطالعه کاهش انرژی جریان به منظور کاهش خسارت بر ابنیه پایین دست، بررسی پرش هیدرولیکی ونحوه کنترل آن می باشد. لذا در این تحقیق اثر شیب منفی بستر در کانال واگرای ناگهانی با نسبت واگرایی 0/75 برمشخصات پرش هیدرولیکی در اعداد فرود اولیه 4/9 تا 9/5 در شیب های صفر، -1/5% و -3% بررسی شد. ضخامت لایه مرزی بی بعد برابر 0/57 محاسبه شد که در مقایسه با پرش کلاسیک 0/16 قابل ملاحظه بود. ضمنا طول پرش وعمق ثانویه به ترتیب 12/45% و 25/3% کاهش یافته وافت انرژی با افزایش شیب معکوس، بیشتر شد.

لینک کمکی