فایل رایگان بررسي مشخصات مسير جت پرتابي از پرتابه ي جامي در سيستم پرش اسکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مشخصات مسير جت پرتابي از پرتابه ي جامي در سيستم پرش اسکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از راه های افزایش استهلاک انرژی در سرریز سدها استفاده از پرتابه های جامی می باشد. پرتابه ی جامی سبب پرتاب شدن جت آب به هوا شده در نتیجه انرژی جریان آب با ورود به هوا و در پی آن با برخورد به کف مستهلک می گردد. استخراج معادله ی مسیر این جت و یافتن محدوده ی فرود آ به منظور مقاوم سازی پایین دست پریان اهمیت دارد. براینیل به اهداف این مطالعه آزماش ها با اعداد فرود 1.267 و 1.35 و 1.471 و1.72و 2.2 در سیستم پرش اسکی با جام مسطح انجام پذیرفت. پس ازتجزیه و تحلیل این داده ها با استفاده از نرم افزار دیجیتایزر معادله ی مسیر پرتابه ی برازش داده شده برای منحنی های این آزمایش ها استخراج گردید سپس بااستفاه از آنالیز ابعادی به تعیین روابط بین محل فرود جت پرتابی با برخی پارامترهای بدون بعد پرداخته شد.

لینک کمکی