فایل رایگان بررسي مولفه هندسي پيچان رودها و ميزان توسعه آن ها در استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مولفه هندسي پيچان رودها و ميزان توسعه آن ها در استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بسیاری از زمین های اطراف رودخانه ها به علت های فراوانی چون شیب و حاصل خیزی مناسب دسترسی به آب و حتی تردد در رودخانه مور توجه هستند و در بررسی های ساحلی بر اهمیت این موضوع هم می شود. در این بررسی به مطالعه بازه کوتاهی از چهار رودخانه استان بوشهر پرداخته شد که باتوجه به پارامترهای تعداد قوس، ضریب خمیدگی، میزان توسعه و سینوسیته کلی رودخانه میزان توسعه اشکال رودخانه ای تحلیل و با توجه رشد پارامترها و افزایش ضریب خمیدگی و سینوسی تر شدن این رودخانه ها به سمت اشکال تکامل یافته تر از اشکال یچان رودی در حال حرکت هستند.

لینک کمکی