فایل رایگان بررسي ميزان آورد رسوبي در مقايسه با براشت مصالح رودخانه زهره طي سال هاي 1396 و 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان آورد رسوبي در مقايسه با براشت مصالح رودخانه زهره طي سال هاي 1396 و 1395 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رواناب ها سطح زمین را فرسایش داده و شبکه رودخانه مواد فرسایش یافته هر حوضه را با خود حمل می کند. نرخ فرسایش درمناطق مختلف و شرایط گوناگون بطور وسیع تغییر می کند. انتقال رسوب از حوضه آبخیز ودر طول سیستم رودخانه به طور پیوسته انجام می گیرد. رودخانه زهره یکی از رودخانه های مهم که در محدوه استان خوزستان جریان دارد می باشد. یکی از جزیره هایی که مابین روستاهای تل چگاه علیا وتل چگاه وسطی قرار دارد ومنبع مناسبی برای برداشت مصالح شن و ماسه می باشد. حدودا 2400 متر می باشد. هر ساله گروه بهره برداری از حریم وبستر دفتر حفاظت ومهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان اب و برق خوزستان با بررسی های میدانی اقدام به برآورد میزان حجم قابل برداشت مصالح آبراهه ها نموده که درنهایت با ارسال آن به سازمان صنعت، معدن وتجارت خوزستان، ملاک ومبنای ارسال استعلامات بهره برداری مصالح شن و ماسه مشخص گردید. حجم قابل برداشت (میزان آورد رسوبی) و بالتبع آن تعداد معادن واگذار شده (موافقت با برداشت مصالح) و حجم برداشت شده در رودخانه زهره در سال 1396 نسبت به سال 1395 کاهش داشته است بطوریکه حجم قابل برداشت از 465000 متر مکعب در سال 1395 به 230000 متر مکعب رسیده است یعنی تقریبا به نصف کاهش یافته است و حجم واگذار شده نیز در سال 1395 که 268728 متر مکعب رسیده است یعنی تقریبا به نصف کاهش یافته است و حجم واگذار شده نیز در سال 1395 که 268728 متر مکعب بوده به کمتر ازنصف یعنی حجم 124508 متر مکعب تقلیل یافته است که این کمبود آورد رسوبی به دلیل خشکسالی سال های اخیر بوده که لازم است کارگاه های شن و ماسه منطقه به سوی معادن کوهی روی اورده و به منظور جلوگیری از تخریب بیش از پیش بستر آبراهه از واگذاری مصالح شن وماسه رودخانه در سال های آتی مگر درمواردی که واقعا نیاز به لایروبی دارد بسته به شرایط هیدرولوژی وهیدرولیکی روخانه، خودداری کرد.

لینک کمکی