فایل رایگان بررسي ميزان رسوب گذاري در مخزن سد مارون با استفاده از اطلاعات عمق سنجي سال هاي 1384 و 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان رسوب گذاري در مخزن سد مارون با استفاده از اطلاعات عمق سنجي سال هاي 1384 و 1394 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سد مخزنی مارون دارای مخزنی در حدود 1/148 میلیارد متر مکعب آب در تراز نرمال بهره برداری 505 متر از سطح دریا می باشد. باتوجه به وجود روش های مختلف برآورد رسوب در مخازن سدها، بهترین روش برای جمع آوری اطلاعات وآمار با دقت بالا برای برنامه ریزی آتی مخازن استفاده از داده های هیدروگرافی در دوره های مختلف می باشد. در مطالعه حاضر از اطلاعات نقشه های اولیه مخزن و هیدروگرافی های انجام شده در سال های 1384 و 1394 برای سد مارون استفاده شده است. پس از انالیز اطلاعات مشخص شد مقدار 52 میلیون متر مکعب رسوب با آورد متوسط سالیانه حدود 3/25 میلیون متر مکعب وارد مخزن سد مارون شده است. این حجم رسوب در سطح 17/6 کیلومتر مربع با ضخامت متغیر توزیع شده است.

لینک کمکی