فایل رایگان بررسي و طبقه بندي کيفي رودخانه هاي منتهي به سد کارون 4 (رودخانه هاي ارمند و بازفت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و طبقه بندي کيفي رودخانه هاي منتهي به سد کارون 4 (رودخانه هاي ارمند و بازفت) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کمیت و کیفیت آب، یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار به شمار می روند. به ویژه رودخانه ها نیز به عنوان یکی از منابع اصلی و قابل دسترس تامین کننده نیازهای جوامع بشری مطرح بوده که علاوه بر کمیت آب، کیفیت آب آنها نیزجزء پارامترهای مهم تعیین کننده محسوب می شوند. در این مقاله به بررسی و طبقه بندی تغییرات کیفی رودخانه های ارمند و بازفت که به سد کارون چهار می ریزند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در شش سال اخیر بیشتر پارامترهای کیفی ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است. بر اساس شاخص های کیفی، کیفیت رودخانه های مورد نظر از نظر کشاورزی در محدوده مناسب و از نظر شرب در حد خوب می باشد

لینک کمکی