فایل رایگان بهينه سازي هندسه سرريز پلکاني بااستفاده از الگوريتم مجموعه ذرات PSO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي هندسه سرريز پلکاني بااستفاده از الگوريتم مجموعه ذرات PSO :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه سرریزهای پلکانی به دلیل تاثیر قابل ملاحظه پله ها در میزان استهلاک انرژی و اقتصادی بودن آن ها مورد توجه مهندسان طراح قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر با به کارگیری الگوریتم مجموعه ذرات PSO طراحی بهینه سرریز پلکانی براساس مشخصات سرریز اوجی سد مخزنی ساروق واقع در استان آذربایجان غربی انجام گرفت. دبی های مورد استفاده برای انجام بهینه سازی، معادل 560/2، 776/9 و 422 متر مکعب بر ثانیه بوده که به ترتیب دبی طراحی سرریز مذکور با دوره بازگشت 10000 ساله، دبی حداکثر سیل محتمل و دبی با دوره بازگشت 1000 ساله می باشد.نتایج حاکی از آن بود که به کارگیری الگوریتم ژنتیک GA نسبت به روش PSO عملکرد بهتری را با هدف دستیابی استهلاک انرژی به همراه دارد، به طوری که مقادیر استهلاک انرژی به دست آمده توسط روش PSO به ازای دبی های مذکور در مقایسه با نتایج GA به طور میانگین 3/79 درصد کمتر بود.

لینک کمکی