فایل رایگان پايش کيفي آب شرب غدير و بررسي نقش اب غدير در شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پايش کيفي آب شرب غدير و بررسي نقش اب غدير در شهر اهواز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تامین آب با کیفیت بالا (با کیفیت آب آشامیدنی)، یک جزء حیاتی برای توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی می باشد این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فعلی کیفیت آب غدیر عرضه شده و اهمیت آن در شهرستان اهواز با استفاده از شاخص کیفی IRWQISC انجام شده است. این شاخص کیفیت عددی بین 1 تا 100 است. پارامترهای کیفی مورداستفاده در این تحقیق ، BOD ، COD ، PH ، EC با فسفات PO4 نیترات، و کدورت می باشند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در شش ماهه ابتدای سال 1397 کیفیت آب در بازه ی متوسط 45-55 ونسبتا خوب 55.1-70 قرار گرفته است.

لینک کمکی