فایل رایگان پهنه بندي خطر سيلاب در حوضه سد سبلان با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي خطر سيلاب در حوضه سد سبلان با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر جهت پهنه بندی خطرات ناشی از سیلاب در حوضه آبریز سد سبلان در استان اردبیل، از 9 پارامتر طبیعی استفاده شده است که عبارتند از: شیب، ارتفاع، ضریب رواناب، فا صله از کانال، بارش، سازندهای زمین شنا سی، بافت خاک، پوشش گیاهی، کاربری اراضی. پس از طبقه بندی معیارها، به وزن دهی لایه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته و وزن نهایی هر معیار به منظور تهیه نقشه نهایی به نرم افزار Arc GIS معرفی شدند. نتایج نشان می دهد که معیارهای ضریب رواناب و شیب ، بیشترین وزن و سازندهای زمین شناسی و ارتفاع کمترین اهمیت را دارا هستند.

لینک کمکی