فایل رایگان پهنه بندي سيلاب روخانه کرخه با استفاده از مدل هيدروليکي SAR CEH درمحيط SIR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي سيلاب روخانه کرخه با استفاده از مدل هيدروليکي SAR CEH درمحيط SIR :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پهنه بندی سیلاب در بخش مهندسی رودخانه اهمیت زیادی دارد.رودخانه کرخه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است ابتدا فایل مشخصات هندسی منطقه در محیط Arc Gis با استفاده از Hec-GeoRas تهیه شد، پس از انجام محاسبات هیدرولیکی و مدل سازی جریان در نرم افزار HEC-RAS نتایج به محیط GIS ارسال شد و پهنه بندی سیلاب در دوره بازگشت های مختلف تعیین گردید. نتایج نشان داد برخی مناطق رودخانه قابلیت گذردهی جریان را ندارد و بر اثر سیلاب با دوره بازگشت های مختلف بخش هایی از زمین زیر آب می رود.

لینک کمکی