فایل رایگان پيش بيني عمق چاله آبشستگي کناره رودخانه در اثر جريان آب زيرزميني با استفاده از فرامدل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني عمق چاله آبشستگي کناره رودخانه در اثر جريان آب زيرزميني با استفاده از فرامدل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

آبشستگی ساحل رودخانه، یکی از انواع مهم فرسایش در رودخانه ها است. محاسبه صحیح عمق آبشستگی و دانش لازم از دامنه گسترش این پدیده، بمنظور حفظ پایداری سواحل یکی از مسائل مهمی است که می بایست به آن توجه نمود. در این تحقیق با استفاده از فرامدل های MLP، SVM و تلفیق آنها با الگوریتم فراکاوشی PSO مدلی سریع، ارزان و جامع برای پیش بینی عمق آبشستگی ساحل رودخانه بیابیم. برای پیش بینی عمق ابشستگی از فرامدل های مذکور، برای پارامترهای مربوط بفرا مدل ها از PSO استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهند که فرامد های توسعه داده شده ابزارهای کارآمد و سریعی در جهت بررسی عمق آبشستگی ساحل رودخانه می باشند.

لینک کمکی