فایل رایگان پيش بيني و آناليز حساسيت عمق آبشستگي در گروه پايه پل هاي استوانه اي و مربعي به وسيله شبکه عصبي مبتني بر پرسپترون چند لايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني و آناليز حساسيت عمق آبشستگي در گروه پايه پل هاي استوانه اي و مربعي به وسيله شبکه عصبي مبتني بر پرسپترون چند لايه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پل ها از جمله مهم ترین سازه های رودخانه ای هستند. یکی ازموثرترین عوامل تخریب پل ها، آبشستگی موضعی اطراف پایه پل می باشد. مکانیزم جریان اطراف گروه پایه پل آنقدر پیچیده است که بدست آوردن یک مدل تجربی عمومی که بتواند تخمین درستی از عمق آبشستگی ارائه کند، بسیار مشکل است. در این مطالعه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مدل هایی با استفاده از 7 پارامتر ورودی شامل: دبی، اندازه پایه، عمق جریان، سرعت متوسط جریان، سرعت بحرانی و مختصات طولی وعرضی نقاط بستر، در نرم افزار نروسولوشن و بااستفاده از مدل شبکه عصبی چند لایه پرسپترون MLP طراحی گردید و که خروجی آن عمق آبشستگی در صورت منفی بودن خروجی یا ارتفاع رسوبات ته نشین شده در حالت مثبت بودن خروجی می باشد.

لینک کمکی