فایل رایگان تاثير تعداد و زاويه داخلي دندانه ها و عدد فرود ذره روي راندمان استهلاک انرژي جريان در پايين دست يک سرريز شوت بادندانه هاي M شکل و مستطيلي شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تعداد و زاويه داخلي دندانه ها و عدد فرود ذره روي راندمان استهلاک انرژي جريان در پايين دست يک سرريز شوت بادندانه هاي M شکل و مستطيلي شکل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

برای عبور مطمئن وایمن سیلاب ها یا آب های مازاد وارده به مخازن پشت سدها به سمت پایین دست از سازه ای بنام سرریز استفاده می شود که می بایست بسیار مطمئن و کارآمد طراحی و اجرا شده تا بتواند جریان اب را بدون صدمه به سد وتاسیسات وابسته به آن دفع نماید. در این پژوهش راندمان استهلاک انرژی جریان عبوری از یک تندآب با استفاده از بلوک های M شکل و مستطیل شکل بررسی وبه کمک آنالیز ابعادی و رگرسیون چند متغیره روابطی به منظور تخمین حداکثر عمق و طول وموقعیت حفره ابشستگی برحسب عدد فرود ذرات بدست آمد.

لینک کمکی