فایل رایگان تاثير جزر و مد بر پارامترهاي هيدروليکي رودخانه تاسبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير جزر و مد بر پارامترهاي هيدروليکي رودخانه تاسبر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رودخانه ها و مسیل های ساحلی همواره تحت تاثیر جریان های دریایی بوده و جهت مدلسازی آنها لازم است اثرات جزر و مدی به عنوان شرایط مرزی درمدنظر قرارگیرد. در این تحقیق اثرات جزر ومد بر رودخانه تاسبر واقع در شرق شهر بندرعباس بااستفاده از مدل دو بعدی HEC-RAS مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور داده های جزر ومد ایستگاه دریایی شهیدرجایی بعنوان شرط مرزی پایین دست استفاده شده است.نتایج بیانگر تغییرات شدید در پارامترهای هیدرولیکی جریان پس از اعمال اثرات جزر ومد دریا به عنوان شرط مرزی پایین دست می باشد.

لینک کمکی