فایل رایگان تاثير سازند گچساران بر کيفيت منابع آب رودخانه مارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير سازند گچساران بر کيفيت منابع آب رودخانه مارون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

درمطالعه ی منابع آب علاوه بر کمیت ،کیفیت نیز نقش مهمی دارد. مطالعه کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی و رابطه خاص آن با ویژگی هاای سطح زمین، کمترین و حداقل تلاش در حفاظت از این منابع با ارزش است.رخنمون سازند گچساران در مسیر رودخانه مارون عامل مهمی در کاهش کیفیت منابع آب این رودخانه علی الخصوص بعد از آبگیری سد مارون بوده است. بررسی کیفیت آب این رودخانه در دوره آماری 1395-1347 در دو ایستگاه ایدنک و تنگ تکاب انجام شد. نتایج حاکی از تغیر تیپ کیفیت آب رودخانه در ایستگاه تنگ تکاب از کلراته به سولفاته بعد ازآبگیری سد مارون است. همچنین آبخوان سولفاته اطراف رودخانه بعد از آبگیری سد تاثیر بیشتری بر کیفیت آب رودخانه می گذاراند.

لینک کمکی