فایل رایگان تبيين چارچوب مفهومي فعاليت هاي گردشگري در حاشيه رودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين چارچوب مفهومي فعاليت هاي گردشگري در حاشيه رودخانه ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه زندگی بشر در حاشیه رودخانه ها شکل یافته است، بالتبع تغییرات زیادی را در مقطع و حاشیه رودخانه ها ایجاد نموده است. تغییر شرایط طبیعی رودخانه توسط بشر باعث شده تا آسیب های زیادی براکوسیستم، ظرفیت آبگذری، شرایط مورفولوژیکی و تعادل فرسایش و رسوبگذاری رودخانه ها وارد شود.ناپایداری و مشکلات ایجاد شده بر روی رودخانه ها در اثردخالت بشر، باعث شده تا مشکلات فراوانی رای خود او نیز ایجادشود، چون همواره برای تامین نیازهای خود به رودخانه ها وابسته است. به همین منظوردرمقاله حاضر با بهره گیری از مفاهیم گردشگری، باز طبیعی سازی، تجارب جهانی و نظریه های ارائه شده دراین زمینه، تلاش شده است تا به تدوین اصول کلی و چارچوب طراحی فنی با محوریت بقای گردشگری در شهر وافزایش سرزندگی فضا پرداخته شود.

لینک کمکی