فایل رایگان تحليل پوشش برفي ماهانه حوضه ابريز کارون بااستفاده از محصولات پوشش برفي ماهانه موديس MOD10CM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل پوشش برفي ماهانه حوضه ابريز کارون بااستفاده از محصولات پوشش برفي ماهانه موديس MOD10CM :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

برف در حوضه های آبریز کوهستانی عامل کنترل کننده رفتار جریان رودخانه ها و یک منبع طبیعی ذخیره آبی برای ماه های خشک سال است. حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران یکی از حوضه های کشور است که رژیم برفی و بارانی دارد. سرچشمه های آن در ارتفاعات برفگیر زاگرس قرار دارد. در این تحقیق پوشش برفی حوضه آبریز کارون در 17 سال گذشته با استفاده از محصولات پوشش برفی ماهانه تحلیل وروند پوشش برفی به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد براساس آزمون من کندال سطح پوشش برف در ماه های ژانویه، فوریه، می، ژوئن، جولای روند کاهشی ودرماه سپتامبر روند افزایشی دارد. در دیگر ماه ها آزمون روند معنی دار نبود.

لینک کمکی