فایل رایگان تحليل ژئومورفولوژيکي رودخانه سزار با استفاده از مدل رزگن (بازه مورد مطالعه: ايستگاه راه آهن تنگ هفت تا تلاقي با رودخانه بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ژئومورفولوژيکي رودخانه سزار با استفاده از مدل رزگن (بازه مورد مطالعه: ايستگاه راه آهن تنگ هفت تا تلاقي با رودخانه بختياري) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رودخانه سزار از تلاقی رودهای تیره و ماربره تشکیل می شود و در مناطق صعب العبور رشته کوه زاگرس واقع شده است. این رودخانه عمدتا با عرضی کم و عمقی نسبتا زیاد از تاقدیس هایی از جنس آهک سخت گذر نموده و در پایین دست ایستگاه راه آهن تنگ پنج به رودخانه بختیاری پیوسته و تشکیل رود دز را می دهد. رودخانه سزار بدلیل شرایط ژئومورفولوژیکی، بعنوان یک شاخص رودخانه ای در رشته کوه زاگرس مطرح می باشد. در این پژوهش جهت شناسایی رفتار رودخانه از علم ژئومورفولوژیک بهره گرفته شده است. برای این منظور بازه ای به طول 29 کیلومتر با استفاده از مدل رزگن در ترکیب با مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS مورد تحلیل و طبقه بندی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در بازه ی مورد مطالعه تنوع رده های معرفی شده در طبقه بندی رزگن شامل گروه های A ، B ، C ، D و G به چشم می خورد. سپس با توجه به متغیرهای شیب و جنس مصالح بستر، طبقه بندی دقیق رودخانه در هر گروه صورت گرفت. در ادامه نیز باتوجه به نتایج حاصل شده از طبقه بندی رودخانه، راه کارهای مدیریتی جهت توسعه طرح های مهندسی و ساماندهی رودخانه ارائه گردید که از جمله آن می توان به تعیین موقعیت های مناسب معادن قرضه جهت برداشت قلوه سنگ، شتن و ماسه از بستر رودخانه جهت توسعه زیرساخت های سد در حال احداث بختیاری اشاره کرد.

لینک کمکی