فایل رایگان تحليل عددي شرايط هيدروليکي دريچه هاي سالوني در جريان مستغرق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل عددي شرايط هيدروليکي دريچه هاي سالوني در جريان مستغرق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به نیاز مدیریت منابع آب و بهبود عملکرد کانال های آبیاری و آبرسانی تحقیق در خصوص سازه های نوین می تواند راهگشا باشد. دریچه های سالونی سازه های هیدرولیکی کمتر شناخته شده ای هستند که به مانند درب های سالون باز و بسته می شوند. در این تحقیق ضمن بررسی ضریب دبی، مشخص شود که با افزایش نسبت استغراق، ضریب تخلیه افزایش می یابد. همچنین لزجت گدابه ای با افزایش دبی بیشتر می شود. تنش برشی نیز همتراز با لزجت گردابه ای افزایش می یابد با این حال محل وقوع تنش برشی برای بازشدگی های زیر 60 درجه در محل سرریز انتهایی کانال و در بازشدگی هوا ی بیشتر از 60 درجه در محل سرریز شدن جریان از دریچه ها و همچنین محل جت جریان از این دریچه ها رخ می دهد

لینک کمکی