فایل رایگان تحليل فراواني توام سيلاب و محاسبه عمق آبشستگي در اطراف پايه پل به منظور تعيين دبي با دوره برگشت ايمن، مطالعه موردي رودخانه کارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل فراواني توام سيلاب و محاسبه عمق آبشستگي در اطراف پايه پل به منظور تعيين دبي با دوره برگشت ايمن، مطالعه موردي رودخانه کارون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه مسائل آبشستگی یکی ز مسائل مهم در زمینه طراحی پل ومطالعه رودخانه وسواحل می باشد.دراین تحقیق بازه مورد مطالعه توسط آمار موجود ونرم افزار HEC-RAS شبیه سازی گردید. سپس فرمول مناسب جهت تعیین عمق آبشستگی انتخاب شدو با درنظر گرفتن هرعمق آبشستگی به ازاء دوره بازگشت های مختلف، دبی مناسب بعنوان دبی طرح انتخاب می شود. از این تحقیق می توان به این نتیجه رسید که در دبی با دوره بازگشت 50 ساله بیش از 85% عمق آبشستگی رخ داده است. و می توان جهت اطمینان بیشتر دبی با دوره بازگشت 100 ساله را به عنوان دبی طراحی انتخاب نمود.

لینک کمکی