فایل رایگان تحليل همديد سامانه بندالي بارش 13مارس 1996 (23 اسفند 1375) ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل همديد سامانه بندالي بارش 13مارس 1996 (23 اسفند 1375) ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بندال یکی از پدیده های جوی است که وقوع آن بدلیل ایجاد شرایط ویژه ای در جو باعث تاثیرات قابل توجهی دروضعیت آب وهوای ماطق تحت نفوذ خود می شود. در تحلیل شرایط همدید بارش سنگین 13 مارس 1996 نقشه های فشار متوسط تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل،وزش رطوبتی، جهت جریان باد وامگا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شکل گیری یک فراز بریده شده بسیار قوی و گسترده در شمال روسیه که به شکل یک سیستم بندالی امگا سبب ایجاد مانع در مسیر حرکت امواج بادهای غربی شده و سیستم های چرخندی تولید شده در بازوی سمت چپ این بندال منطبق بر دریای مدیترانه در غالب امواج بادهای غربی به سمت شرق روانه شد.

لینک کمکی