فایل رایگان تخمين رسوبدهي حوزه هاي آبريز با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي حوزه آبريز رودخانه مرک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تخمين رسوبدهي حوزه هاي آبريز با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي حوزه آبريز رودخانه مرک) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این پژوهش با هدف پیش بینی سیلابی رودخانه مرک بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، یک شبکه با 13 گره و یک لایه مخفی، با کمترین خطای ممکن به عنوان بهترین توپولوژی انتخاب شد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی نیاز به اطلاعات و زمان محاسبات کمتری دارد و دقت تخمین رسوب در حد مطلوب است لذا یک ابزار مناسب برای تخمین رسوب رودخانه می باشد. آنالیز حساسیت باتعیین درجه اهمیت گره های ورودی و حذف گره های کم اهمیت تر، تاثیر ناچیزی در دقت شبکه داشته ولی کاهش قابل توجهی در حجم اطلاعات ورودی به شبکه و هزینه های آماربرداری خواهد داشت

لینک کمکی