فایل رایگان تخمين زمان فصل ذوب وتفکيک مناطق کم عمق وعميق پوشش برفي حوضه آبريز کارون (تا مقطع سد کارون 4)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تخمين زمان فصل ذوب وتفکيک مناطق کم عمق وعميق پوشش برفي حوضه آبريز کارون (تا مقطع سد کارون 4) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بارش برف و ذوب آن یکی از پارامترهای مهم در آورد حوضه های آبریز با رژیم برفی و بارانی است. حوضه آبریز کارون به عنوان پرآب ترین رودخانه کشور از کوه های برفگیر رشته کوه های زاگرس به ویژه زرد کوه بختیاری در استان چهار محال وبختیاری سرچشمه می گیرد و ذخیره برفی این حوضه یکی از منابع تامین کننده آب این رودخانه در ماه های خشک می باشد. در این تحقیق از سری زمانی محصولات حداکثر پوشش برف 8 روزه سنجنده MODIS ماهواره Terra استفاده شد پس از پردازش های اولیه، فصل انباشت، فصل ذوب، طول دوره دارای پوشش برفی در 17 سال گذشته مشخص شد. سپس متوسط سطح پوشش برفی با عمق کم Shallow و برف عمیق Deep و همچنین متوسط زمانی ذوب این دو بخش از حوضه در 17 سال گذشته (سال آبی 1379-80 الی 1396-97) به روش موسوم به دری Dery تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط 14 درصد حوضه دارای پوشش برفی عمیق و 55 درصد حوضه دارای پوشش برفی کم عمق است.همچنین آغاز فصل بارش، آغاز فصل ذوب و طول دوره آنها مشخص شد.

لینک کمکی