فایل رایگان تعيين آستانه حرکت ذرات رسوبي بستر در رودخانه کارون بازه شهري اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين آستانه حرکت ذرات رسوبي بستر در رودخانه کارون بازه شهري اهواز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از مسائل مهم و کلیدی در بررسی فرسایش وپایداری رودخانه ها مسئله آستانه حرکت ذرات رسوبی می باشد. جریانی که سبب شروع حرکت ذره خواهد شد، جریان بحرانی نامیده می شود. آستانه حرکت ذرات رسوبی با روش های مختلفی بررسی می شود که مهم ترین آنها عبارتند از میانگین سرعت بحرانی جریان، روش تنش برشی بحرانی وروش دبی واحد جریان. به منظور بررسی شرایط آستانه حرکت ذرات دربستر رودخانه کازرون در محدوده شهری اهواز، روش تنش برشی بحرانی مورد استفاده قرار گرفته است.تنش برش بحرانی برای اندازه های D90,D50,D10 در سه مقطع دررودخانه کارون محاسبه گردیده ودر نهایت دبی بحرانی که رسوب بستر را در شرایط آستانه حرکت قرار می دهد برای هریک از اندازه های یاد شده پیش بینی گردیده است.

لینک کمکی