فایل رایگان تعيين بهترين مقطع هيدروليکي اقتصادي کانال هاي مرکب با استفاده از روش بهينه سازي غير خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين بهترين مقطع هيدروليکي اقتصادي کانال هاي مرکب با استفاده از روش بهينه سازي غير خطي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

دراین پژوهش تیپ های متفاوتی از کانال های مرکب ذوزنقه ای، مستطیی ودونوع کانال مرکب سهمی شکل درنظرگرفته شده است.ابتدا با ثابت درنظر گرفتن مقدار مساحت وانتخاب مقدار پیرامون مرطوب به عنوان تابع هدف، پارامترهای هندسی بهینه هیدرولیکی برای هرچهار تیپ به دست آمد. ازمیان آن ها مدل بهینه کانال مرکب سهموی، کمترین مقدار محیط خیس شده به ازای دبی ثابت و کمترین هزینه را به خود اختصاص داد. در انتها از الگوریتم غذایابی باکتری برای بهینه سازی هزینه ساخت کانال مرکب استفاده شده است. ومدل بهینه اقتصادی مقطع مرکب ذوزنقه ای نیز ارائه گردیده است.

لینک کمکی