فایل رایگان تغييرات حرارتي آب رودخانه کارون تحت تاثير آب گرم خروجي از سيستم خنک کننده نيروگاه دارخوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تغييرات حرارتي آب رودخانه کارون تحت تاثير آب گرم خروجي از سيستم خنک کننده نيروگاه دارخوين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

دراین تحقیق به بررسی تاثیرات حرارتی سیستم های خنک کننده بر منبع آبی مورد استفاده ی آنها پرداخته شده است و به صورت موردی سیستم خنک کننده نیروگاه دارخوین که ازرودخانه کارون به عنوان منبع آبی، استفاده می کند بررسی گردیده است. نیروگاه دار خوین در 40 کیلومتری شهراهواز و درمجاورت رودخانه کارون قرار گرفته است. برای بررسی تاثیرات، با استفاده ازنرم افزارمایک 11 یک مدل هیدرودینامیکی از جریان رودخانه کارون (از پایین دست اهوازتا خلیج فارس) تهیه شده که در این مدل هیدرودینامیکی دبی آب در بالادست به صورت عدد ثابت بین کمترین و بیشترین مقدار، در یک سال آبی در نظر گرفته شده است. در ادامه با استفاده از مدل انتقال و میزان افزایش درجه حرارت ناشی ازآب گرم خروجی نیروگاه در نقاط مختلف رودخانه مشخص گردیده است.

لینک کمکی