فایل رایگان چالش ها و فرصت هاي ساماندهي رودخانه گدار با رويکرد احياي درياچه اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش ها و فرصت هاي ساماندهي رودخانه گدار با رويکرد احياي درياچه اروميه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ساماندهی رودخانه شامل روش های سازه های و غیرسازه ای در راستای کنترل سیلاب، بهسازی و مدیریت رودخانه، حفاظت زیست محیطی رودخانه می باشد. در این تحقیق به فایل رایگان چالش ها و فرصت هاي ساماندهي رودخانه گدار با رويکرد احياي درياچه اروميه پرداخته شده است. با توجه به کمبود آب در دریاچه ارومیه و وضعیت اکوسیستم دریاچه ارومیه، پروژه انتقاس آب مازاد رودخانه کلاس به دریاچه ارومیه به منظور جبران قسمتی از کاهش ورودی دریاچه و کاهش اثرات خشک سالی های اخیر توسط رودخانه گدار طرح شده است. در راستای تامین اهداف انتقال آب و کنترسیلاب، عملیات ساماندهی رودخانه گدار از چالش های دخل و تصرف بستر، رشد درختچه ها و بوته های متراکم از قبیل گز در داخل بستر، کاهش ظرفیت آبگذری رودخانه برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان داد که به منظور استفاده از فرصت ها و هدایت مطمئن آب انتقالی به پیکره دریاچه ارومیه و احیای آن نیازمند اقدامات ساماندهی می باشد که برای حفاظت، کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات احتمالی در زمان طغیان رودخانه در دو طرف رودخانه تعبیه و پیشنهاد شد.

لینک کمکی