فایل رایگان دبي عبوري از سرريزهاي کليد پيانو مستطيل شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دبي عبوري از سرريزهاي کليد پيانو مستطيل شکل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق شکل جدیدی از سرریزهای غیر خطی با عنوان سرریزهای کلید پیانویی مورد مطالعه قرار گرفته است.در این نوع از سرریزها کنگره ای، دهانه ها یک در میان به سمت داخل مخزن و بیرون ان شیبدار می باشد. این پژوهش با هدف بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذاری سرریزکلید پیانویی مستطیل شکل در پلان در شرایط جریان آزاد انجام شده است. در این پژوهش از 302 داده آزمایشگاهی که در فلوم های آزمایشگاهی با نسبت طول به عرض مختلف از 2.50<L/W<8.50 و ارتفاع 12cm<P<cm که از محققین مختلف جمع آوری شده استفاده گردید. در رابطه بدست آمده، برخلاف روابط قبل محققین، از هندسه سرریز که ضریب شکل و نامیده می شود، استفاده شده که مستقیما مقدار دبی عبوری محاسبه می گردد ونیازی به محاسبه ضریب دبی cd نیست. رابطه معرفی شده جهت صحت سنجی با مقادیر واقعی دبی سیلابی سدهای موجود مقایسه گشته که حاکی از دقت بسیار بالا در پیش بینی دبی می باشد.

لینک کمکی