فایل رایگان روش هاي نوين اندازه گيري دبي و رسوب با استفاده از دستگاه ADCP (رودخانه کارون بازه ي شهري اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش هاي نوين اندازه گيري دبي و رسوب با استفاده از دستگاه ADCP (رودخانه کارون بازه ي شهري اهواز) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اندازه گیری جریان، دبی و رسوب در مهندسی رودخانه از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوریکه پایه واساس تمامی پروژه های مهندسی رودخانه نیازمند اطلاعات پایه ی دقیق و مطمئن می باشد باتوجه به اینکه روش های قدیمی وقتگیر بوده وهزینه های بالاتری دارند اما پوشش مکانی وزمانی کمی راایجاد می نماید. با پیشرفت تکنولوژی واستفاده از این ابزارهای اندازه گیری (با قدرت تفکیک و دقت بالا) شناخت بهتری ازمحیط بدست آمده و محاسبات و مدلسازی های دقیق تری انجام می شود. سیستم های جدید اندازه گیری جریان تحت عنوان ADCP امکان اندازه گیری پروفیل های قائم و افقی جریان را درمحیط های آبی فراهم نموده اند. با همپوشانی هر دو روش قدیم وجدید و کالیبره نمودن ابزارهای جدید، گام مهمی دراندازه گیری جریان و رسوب بوجود خواهد آمد.

لینک کمکی