فایل رایگان ساماندهي رودخانه هاي شهري با رويکرد زيباسازي منظر (مطالعه موردي رودخانه آبگرم چاي در محدوده شهر آبگرم استان قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساماندهي رودخانه هاي شهري با رويکرد زيباسازي منظر (مطالعه موردي رودخانه آبگرم چاي در محدوده شهر آبگرم استان قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله به ارائه طرح ساماندهی با وویکرد زیباسازی وبهسازی منظر و به منظور بهره برداری مناسب از پتانسیل های موجود رودخانه آبگرم چای در محدوده شهر توریستی آبگرم در استان قزوین پرداخته شده است. بررسی های مورفولوژیکی وهیدرولیکی نشان داد رودخانه آبگرم چای در شرایط موجود به واسطه تغییرات عرضی قابل توجه، نوسانان شدید عمق و سرعت جریانرا تجربه می نماید.لذا با هدف بهبود منظر شهری در حاشیه رودخانه وآزادسازی اراضی بستر وایجادکاربری های تفریحی و گردشگری ونیز ایجاد شرایط پایدار هیدرولیکی در رودخانه، طرح ساماندهی، بصورت کانالیزه نمودن رودخانه با مقطع مرکب پیشنهاد گردید.

لینک کمکی