فایل رایگان شبيه سازي دو بعدي هيدروليک جريان در رودخانه کارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي دو بعدي هيدروليک جريان در رودخانه کارون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شبیه سازی هیدرولیک جریان در رودخانه ها از جمله موارد مهم در تمامی پروژه های مهندسی رودخانه به حساب می آید.در این تحقیق از مدل دو بعدی جهت شبیه سازی جریان در رودخانه کارون ودر حد فاصل ایستگاه ملاثانی تا فارسیات استفاده شده است. جهت تهیه نقشه ارتفاعی رودخانه ودشت هایی سیلابی آن از GIS و جهت شبیه سازی دو بعدی جریان از مدل HEC-RAS استفاده گردید. یکی از موارد مهمدر شبیه سازی جراین مربوط به قوس های رودخانه می باشد. با توجه به مدل سازی صورت گرفته، وجود جریان های حلزونی در قوس ها باعث انتقال بردارهای حداکثر سرعت به سمت قوس خارجی شده که در نتیجه آن فرسایش و تخریب سواحل در قوس های بیرونی را به همراه دارد.

لینک کمکی