فایل رایگان شبيه سازي عددي آبشستگي موضعي پايين دست سرريز کليد پيانويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي آبشستگي موضعي پايين دست سرريز کليد پيانويي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

آبشستگی در سازه ها پدیده ای مهم با مکانیسمی پیچیده می باشد که مطالعه دقیق آن برای جلوگیری از تخریب سازه ها امری ضروری می باشد. توسعه روش های حل عددی، بررسی جریان در شرایط مختلف سازه های هیدرولیکی را قابل انجام کرده است. در این تحقیق آبشستگی پایین دست سرریز کلید پیانویی بااستفاده از نرم افزار Flow-3D شبیه سازی شده است و نتایج حاصل از ان با نتایج آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست این سرریز مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرم افزار Flow-3D با دقت بالایی می تواند برای شبیه سازی آبشستگی پایین دست و پروفیل سطح آب مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی