فایل رایگان شبيه سازي عددي فرسايش ساحل رودخانه در اثر توسعه جزاير رسوبي با مدل USDA-ARS BSTEM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي فرسايش ساحل رودخانه در اثر توسعه جزاير رسوبي با مدل USDA-ARS BSTEM :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این مقاله، قابلیت مدل سازی ریزش و شستگی سواحل رودخانه که در قالب الگوریتم USDA-ARS BSTEM به نرم افزار HEC-RAS به صورت نسخه آزمایش اضافه شده مورد بررسی قرار گرفته است. ساحل راست رودخانه در بالادست مخزن سد انحرافی میلسکو، در سال آبی 2010-2009 بر اثر سیلاب دچار آبشستگی شدیدی شده است.این آبشستگی توسط نرم افزار HEC-RAS مدل شده و تغییر ساحل سمت راست با تصاویر ماهواره ای مقایسه شده است که نتایج حاکی از دقت قابل قبول الگوریتم USDA-ARS BSTEM در پیش بینی پدیده آبشستگی و تغییر جانبی هندسه مقاطع رودخانه می باشند.

لینک کمکی