فایل رایگان شبيه سازي عددي فشار روي سرريز لبه پهن ذوزنقه اي با استفاده از مدل FLOW-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي فشار روي سرريز لبه پهن ذوزنقه اي با استفاده از مدل FLOW-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور بررسی میزان دقت نرمافزار FLOW-3D ابتدا نتایج آزمایشگاهی فشار بر روی دو مدل سرریز لبه پهن ذوزنقه ای ودر مجموع، برای شش آزمایش برداشت شد. سپس جریان عبوری از سرریز لبه پهن ذوزنقه ای برای شش آزمایش موجود شبیه سازی شد و نتایج عددی وآزمایشگاهی مورد مقایسه قرارگرفت. انطباق نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی ونتایج آزمایشگاهی، نشان دهنده دقت بالای نرم افزار در شبیه سازی فشار جریان عبوری از روی سرریز لبه پهن دارد.

لینک کمکی