فایل رایگان شبيه سازي هيدروليکي سيلاب در رودخانه کن به صورت دو بعدي و بررسي تاثير آن بر سازه هاي موجود درمحدوده مورد مطالعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي هيدروليکي سيلاب در رودخانه کن به صورت دو بعدي و بررسي تاثير آن بر سازه هاي موجود درمحدوده مورد مطالعه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ساخت سازه های متعدد در رودخانه وتقاطع مسیرهای عبور با آن موجب تاثیر متقابل جریان رودخانه و سازه های موجود در مسیر جریان رودخانه می شود. رودخانه ی کن نیز به عنوان یک رودخانه ی درون شهری با ساخت وسازهای متعدد از جمله پل بزرگراه های متقاطع با رودخانه، دیوارهای هدایت کننده جریان، تندآب ها، شیب شکن ها و..مواجه شده است که موجب تغییر در هندسه ی طبیعی رودخانه وبه تبع آن تغییر در هیدرودینامیک جریان می شود. در این پژوهش به بررسی دو بعدی تاثیر سیلاب بر رودخانه کم وسازه های موجود در محدوده ی مورد مطالعه بااستفاده از مدل دو بعدی CCHE2Dپرداخته شد.

لینک کمکی