فایل رایگان طبقه بندي ژئومورفولوژيکي رودخانه بالا رود با استفاده از تئوري رزگن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طبقه بندي ژئومورفولوژيکي رودخانه بالا رود با استفاده از تئوري رزگن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رودخانه بالارود از رشته کوه های گداهور واقع در 58 کیلومتری شمال اندیشمک سرچشمه می شود. این رودخانه براساس تقسیم بندی حوضه های ایران، جزء زیر شاخه های رودخانه دز محسوب می گردد. رودخانه بالارود پس از زهکش کوهپایه های کم ارتفاع شمال اندیمشک سرانجام در پایین دست ودر محل ایستگاه ابسنجی بتواند (شور) به رودخانه دز می ریزد. دراین پژوهش جهت شناسایی رفتار رودخانه از علم ژئومورفولوژیک بهره گرفته شده است. برای ای منظور بازه ای به طول 24 کیلومتر از رودخانه با استفاده از تئوری رزگن مورد تحلیل و طبقه بندی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در بازه ی مورد مطالعه رده های معرفی شده در طبقه بندی رزگن شامل گروه های DA,D به چشم می خورد. سپس با توجه به متغیرهای شیب وجنس مصالح بستر، طبقه بندی دقیق رودخانه در هر گروه صورت گرفت. سپس با توجه به متغیرهای شیب و جنس مصالح بیشتر، طبقه بندی دقیق رودخانه در هر گروه صورت گرفت. در ادامه نیز با توجه به نتایج حاصل شده از طبقه بندی رودخانه، راه کارهای مدیریتی جهت توسعه طرح های مهندسی و ساماندهی رودخانه ارائه گردید. باتوجه به وجود مزارع و کشت زارها در حریم بستر رودخانه، پیشنهاد می شود تا سیستم نظارتی با دقت نظر بیشتری از کشت های غیر مجاز صورت گرفته در حریم بستر ممانعت نمایند. همچنین موقعیت های مناسب معادن قرضه جهت برداشت شن وماسه از بستر رودخانه رودخانه تعیین گردید.

لینک کمکی