فایل رایگان غربالگري وپايش ترکيبات آلي نوظهوردرمنابع آب با برنامه ريزي مبتني بر شواهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان غربالگري وپايش ترکيبات آلي نوظهوردرمنابع آب با برنامه ريزي مبتني بر شواهد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این پژوهش ضمن یک مطالعه موردی در استان خوزستان، برنامه ای به شیوه ی مبتنی بر شواهد برای پایش کیفی منابع آب برای ترکیبات آلی نوظهور پیشنهاد شده است. این ترکیبات آلی نوظهور پیشنهاد شده است این ترکیبات ازنوع صنعتی، سمی و خطرناک هستند و به لحاظ استفاده، در انواع صنایع بسته بندی غذایی، دارویی، کشاورزی و غیره، باقیمانده آنها در منابع آب یافت می شود همچنین، از لحاظ روش آزمایشگاهی نیزترکیباتی هستند که با استخراج فاز جامد ازمحیط آب با بازیابی بین 80 تا 120 درصد قابل استخراج بوده اند. 13 ایستگاه کلیدی از 5 رودخانه ی اصلی استان خوزستان به مدت 8 ماه در برنامه پایش قرار گرفتند ترکیبات آلی از نمونه های آب استخراج شده با تکنیک کروماتوگرافی گازی و سه دتکتور FID/NPD/Mass تفکیک و شناسایی شدند. نتایج نشان می دهد که لازم است مقدار ترکیبات آلی از گروه پلاستی سایزرها (نرم سازها) در رودخانه کارون مقطع اهواز در برنامه پایش ماهانه گنجانده شود.

لینک کمکی