فایل رایگان کاربرد دستگاه کينکت در ايجاد مدل رقومي بستر رودخانه هاي شني در مقياس آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد دستگاه کينکت در ايجاد مدل رقومي بستر رودخانه هاي شني در مقياس آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بستر بسیاری از رودخانه ها در مناطق کوهستانی از سنگ دانه های شنی تشکیل شده است. توصیف دقیق بستر چنین رودخانه هایی نیز تنها از نظر هیدرولیکی، بلکه از نظر زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است. در مطالعه حاضر به بررسی قابلت دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بسترهای زبر شنی پرداخته می شود.به جهت تعیین قابلت این دستگاه مدل های رقومی منظم و طبیعی متشکل از نیمکره های بتنی کوچک، نیم کره های بتنی بزرگ و بستر شنی طبیعی تهیه مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار مش لب و برنامه های نوشته شده در متلب بهره برده شد. نتایج نشان داد که خطای این روش در تعیین مدل رقومی بسترهای منظم کمتر از 20% می باشد. البته این خطا با افزایش ابعاد اجزای تشکیل دهنده بستر کاهش می یابد. از طرف مقابل بررسی دقت این روش در تعیین مدل رقومی بسترهایی از جنس سنگدانه طبیعی نشان داد که خطا بالا می رود از 20% به حدود 40% می رسد. براین اساس می توان نتیجه گیری نمود که از دستگاه کینکت به صورت مستقیم نمی توان در تعیین مدل رقومی بسترهای شنی بهره برد و به کار بردن آن در این شرایط نیاز به بررسی های بیشتر و استفاده از تکنیک های خلاقانه جهت افزایش دقت دارد.

لینک کمکی