فایل رایگان کاهش اثرات منفي انتقال آب بين حوشه اي در استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاهش اثرات منفي انتقال آب بين حوشه اي در استان مازندران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ایران جزء کشورهای خشک و نیمه خشک می باشد. برخی حوضه ها آب کافی در اختیار دارند وبرخی دیگر با کمبود مواجه هستند و گاه دارای خشک سالی های دوره ای نیز می باشند. از طرفی به دلیل توزیع نامتوازن منابع آب وخاک وتوسعه فعالیت های کشاورزی وصنعتی، بحران کمبود آب تشدید شده است.به همین دلیل از طرح هایی که موردتوجه مسئولین آب کشور می باشد،انتقال آب بین حوضه ای است. این مقاله نگاهی به وضعیت تقاضاهی آبی وانتقال های انجام شده دراستان مازندران را دارد. درنهایت به بررسی معیارهای موجود و اتخاذ چارچوب جامع تر در این طرح ها خواهیم پرداخت.

لینک کمکی