فایل رایگان مباني فني و حقوقي ازادسازي رودخانه ها و چالش هاي مربوطه مطالعه موردي رودخانه کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مباني فني و حقوقي ازادسازي رودخانه ها و چالش هاي مربوطه مطالعه موردي رودخانه کرج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آزادسازی بستر رودخانه ها یکی ازمهم ترین راهکارها در راستای حفظ رودخانه بوده و اجرای طرح های احیای رودخانه را تسهیل می کند. آزادسازی بستر در واقع پاکسازی حد بستر رودخانه از تصرفات غیر قانونی بوده و حریم رودخانه را نیز در مقابل تجاوزات و کاربری های غیر مجاز ایمن می نماید. در صورتی که تجاوزات و کاربری های مذکور مطابق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ازنظر وزارت نیرو مزاحم تشخیص داده شوند، می بایست نسبت به تخریب و قلع و قمع آن مطابق قانون اقدام نمود. مزاحمت از دیدگاه وزارت نیرو در واقع ایجاد مزاحمت در مقابل عبور ایمن جریان در دبی با دوره بازگشت مشخص برای استقرار کاربری ها در مجاورت رودخانه می باشد.

لینک کمکی