فایل رایگان مدل سازي عددي پديده آبشستگي در مجاورت گروه پايه و تک پايه پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي عددي پديده آبشستگي در مجاورت گروه پايه و تک پايه پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پل، یکی از سازه های مهم است که موردنیاز انسان برای گذر از دره ها می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل نرم افزار سه بعدی Flow-3D برای بررسی آبشستگی در مجاورت گروه پایه و تک پایه پل در شرایط آب زلال و بستر ماسه ای یکنواخت پرداخته می شود. از معادلات حاکم ناویراستوکس، بقای جرم و حجم جریان و برای حل آشفتگی نیز از سه روش استفاده می شود. به منظور صحت سنجی نتایج با مدل آزمایشگاهی مقایسه می شود. همچنین دو مدل Flow-3D و Fluent مقایسه می گردد. درنهایت مشخص شد مدل Flow-3D با آشفتگی RNG بیشترین توانایی را برای مدل سازی عمق آبشستگی گروه پایه و تک پایه پل را دارد.

لینک کمکی