فایل رایگان مدلسازي آزمايشگاهي و عددي جريان فوق بحراني در کانال خميده روباز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازي آزمايشگاهي و عددي جريان فوق بحراني در کانال خميده روباز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله جریان فوق بحرانی در کانال خمیده روباز مطالعه می شود. بدین منظور نتایج آزمایشات انجام شده و ازمایشات انجام شده توسط رینر 1 و هیگر 2 با روش عددی و رابطه ناپ 3 و ایپن 4 مقایسه شده است. باافزایش عدد فرود جریان ورودی به خم، مقدار عمق حداکثر جریان در دیواره خارجی افزایش می یابد. ملاحظه شد که حل عددی به خوبی می تواند طیف وسیعی از جریان با اعداد فرود ورودی مختلف به خم را در کانال های باهندسه مختلف شبیه سازی کند، در حالی که رابطه ناپ وایپن گرچه برای اعداد فرود کمتر، در عین سادگی دقت خوبی دارد ولی برای اعداد فرود بیشتر با خطای زیادی مواجه می شود.

لینک کمکی