فایل رایگان مدلسازي عددي فرآيند انتقال موادمحلول تحت جريان هاي مختلف در خور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازي عددي فرآيند انتقال موادمحلول تحت جريان هاي مختلف در خور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه افزایش فعالیت های انسانی مانند شهرسازی، ساخت سازه های هیدرولیکی و..همراه با تغییرات اقلیمی، سبب تغییر در جریان رودخانه ها شده است از طرف دیگر مناطق ساحلی، خورها وسرشاخه ی رودخانه ها با افزایش میزان تخلیه مواد آلاینده و مغذی مواجه هستند. در نتیجه بررسی مدت زمان حضور آلاینده درمنطقه بسیار حائز اهمیت است. بدلیل اهمیت اقتصادی وزیست محیطی بندرگاه نیویورک، یک مدلسازی عددی سه بعدی برای محاسبه سن آب وزمان ماند تحت جریانهای مختلف بااستفاده از مدلEFDC بکار برده شد. شبیه سازی با داده های تراز آب، سرعت، شوری و دما کالیبره شد.نتایج تاثیر زیاد دبی بر سن و زمان ماند اب در بعضی از مناطق را نشان داد.

لینک کمکی