فایل رایگان مدلسازي هيدروليکي دوبعدي سيلاب ورودي به تالاب حله با استفاده از HEC RAS5

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازي هيدروليکي دوبعدي سيلاب ورودي به تالاب حله با استفاده از HEC RAS5 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شبیه سازی رفتار هیدرولیکی تالاب ها در مواجهه با سیلاب های احتمالی برای پیش بینی خسارت های ناشی از سیل در شرایط مختلف، اجرای طرح های مدیریت تالاب، مطالعات توجیهی اقتصادی اجتماعی برنامه های کنترل و مهار سیل در تالاب ها اهمیت زیادی دارد. در همین راستا، به منظور تعیین مرز کمی و حد بستر تالاب حله (استان بوشهر) مدلسازی هیدرولیکی دوبعدی و پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل HEC-RAS5 انجام شدهاست.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل HEC-RAS5 می تواند شبیه سازی مناسبی را جهت مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان در تالاب حله ارائه دهد و جهت پهنه بندی دو بعدی سیلاب با دقت بالا و هزینه اندک مورد استفاده قرار گیرد. براساس نتایج شبیه سازی خط بستر و حریم تعیین گردید و حداکثر سطح تالاب برابر با 300 کیلومتر مربع بدست آمد.

لینک کمکی