فایل رایگان مقايسه آزمايشگاهي خصوصيات پرش هيدروليکي در حوضچه ها آرامش با ديواره هاي صلب و کلاسيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه آزمايشگاهي خصوصيات پرش هيدروليکي در حوضچه ها آرامش با ديواره هاي صلب و کلاسيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

حوضچه های آرامش از پرکاربردترین سازه های هیدرولیکی جهت استهلاک انرژی جریان آب به شمار می آیند. استفاده از دیواره ها وبلوک های ابتدایی و میانی از جمله روش های ارائه شده جهت کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش می بانشد. بنابراین برای رسیدن به این منظور از یک دیواره با ارتفاع نسبی ثابت (فرمول در متن اصلی مقاله) در چند فاصله نسبی استفاده گردید. آزمایش ها برای محدوده اعداد فرود 5/6-3/2 انجام شد. نتایج آزمایش ها حاکی از آن است که بکارگیری دیواره صلب در فاصله نسبی (فرمول در متن اصلی مقاله) اثر قابل توجهی بر کنترل پرش، کاهش طول پرش، کاهش عمق مزدوج و افزایش افت نسبی انرژی دارد به طوریکه بکارگیری دیواره صلب در حوضچه آرامش طول پرش هیدرولیکی در فاصله های نسبی (فرمول درمتن اصلی مقاله) را به طور متوسط به ترتیب 11%، 22%، و30% کاهش می دهد.

لینک کمکی