فایل رایگان مقايسه روش هاي برآورد تبخير و تعرق پتانسيل درنواحي کوهستاني و مرطوب (مطالعه موردي: کردستان و گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه روش هاي برآورد تبخير و تعرق پتانسيل درنواحي کوهستاني و مرطوب (مطالعه موردي: کردستان و گيلان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی ازمسائل موجود در بسیاری مباحث هیدرولوژیکی، مهندسی رودخانه و مدیریت حوزه های ابخیزتعیین مقدار دقیق تبخیر وتعرق پتانسیل می باشد که توسط هیدرولوژیست ها به عنون داده ورودی بسیاری از مدل های هیدرولوژیکی تشخیص داده شده است، اگر چه روش های زیادی برای تعیین تبخیر وتعرق وجود دارد اما به دلایلی از قبیل خصوصیات اقلیمی هرناحیه، روش مخصوص و یا فرمول مخصوصی برای تعیین تبخیر وتعرق پتانسیل در هرمنطقه وجود ندارد. در این مطالعه تبخیر وتعرق با 3 روش پنمن مانتیس، بلانی کریدل و تورنت وایت در دو ناحیه آب وهوایی مختلف (استان های کردستان و گیلان) به دست آمده و نهایتا تشیخص داده شده است که از سه روش پنمن مانیس، بلانی کریدل و تورنت وایت، روش پنمن مانتیس به واقعیت نزدیک تر و بعد بلانی کریدل ونهایتا تورنت وایت است که با خطای بیشتری نسبت به واقعیت، مقادیر تبیر و تعرق رانشان می دهد.

لینک کمکی