فایل رایگان مقايسه روش هاي هيدرولوژي رونديابي سيلاب در رودخانه قره اغاج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه روش هاي هيدرولوژي رونديابي سيلاب در رودخانه قره اغاج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بسیاری از شهرها و خطوط ارتباطی در مجاورت رودخانه های سرکش با حوضه های آبریز وسیع قرار دارند وهر ازچندگاهی مورد تهاجم سیل قرار می گیرند. و خسارات و ضایعات سنگین و چشم گیری را متحمل می شوند سیل از جمله جریان های غیر دائمی است و با اصول جریان غیر دائمی تجزیه وتحلیل و روندیابی می گردد و روندیابی سیل یک روش ریاضی برای پیش بینی تغییرات حجم، سرعت و شکل یک موج سیل دررودخانه به صورت تابعی از زمان می باشد که اهمیت زیادی در مهندسی رودخانه، کنترل وکاهش خطرات سیل، حفاظت رودخانه، مدل سازی جریان درمخازن و سرریزها دارد. حل مساله روندیابی سیلاب بسته به شرایط و اطلاعات موجود از رودخانه می تواند به روش های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی انجام پذیرد.در این پژوهش با انتخاب بازه ای از رودخانه قره آغاج به بررسی چندین روش هیدرلوژیکی سیلاب شامل مدل های ماسکینگام، با استفاده از برنامه EXCEL پرداخته شده است. سپس بااستفاده از معیارهای آماری، مقایسه ای، بین نتایج روش های مختلف صورت گرفته است.نتایج حاکی از برتری مشهود مدل ماسکینگام به روش تحلیل رگرسیون دارد. این مدل دقیق ترین روندیابی را انجام داده و دارای کمترین خطا در مقایسه با سایر روش های روندیابی سیلاب است.

لینک کمکی