فایل رایگان مقايسه طرح هاي تثبيت ريزگرد در جنوب شرق اهواز با تاکيد بر محدوديت منابع آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه طرح هاي تثبيت ريزگرد در جنوب شرق اهواز با تاکيد بر محدوديت منابع آب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

طی سال های اخیر مدیریت منابع آب رودخانه کارون به علت تغییرات اقلیمی، خشکسالی های پی در پی، رشد مصرف، تقاضای بسیار زیاد آب برای تثبیت ریز گردها بوسیله مرطوب سازی و نهال کاری، افت کیفیت آب و ... مشکل تر از هر زمان دیگر شده است. از سوی دیگر ادامه مهار و تثبیت کانون های ریزگرد بوسیله روش های معمول که وابسته به منابع آب شیرین می باشد، غیر ممکن است. این مقاله با بررسی تجارب داخلی و دیگر کشورها، ضمن مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روش های مختلف، به ارائه روش های کم مصارف یا غیر وابسته به منابع آب، یرداخته که با توجه به محدودیت شدید در تامین آب برای عرصه های وسیع کانون های ریزگرد، می توان در کوتاه ترین زمان به بهترین نتایج رسید

لینک کمکی