فایل رایگان مقايسه عملکرد مدل هاي يک بعدي و دو بعدي HEC-RAS در پهنه بندي سيلاب روخانه هاي شرياني ومخروط افکنه ها (مطالعه موردي: رودخانه کرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه عملکرد مدل هاي يک بعدي و دو بعدي HEC-RAS در پهنه بندي سيلاب روخانه هاي شرياني ومخروط افکنه ها (مطالعه موردي: رودخانه کرج) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مخروط افکنه کرج، از جمله مخروط افکنه هایست که تغییرات کوتاه مدت اعمال شده در آن موجب گردیده تا الگوی توزیع جریان در شاخه های منشعبه آن تغییراتی راتجربه نماید. با توجه به پیچیدگی جریان در سطح مخروط افکنه کرج و شاخه های منشبعه آن، پیش بینی می شود استفاده از مدل یک بعدی HEC-RAS جهت تعیین الگو و توزیع جریان در شاخه ها با دقت مناسب همراه نباشد. بنابراین دراین مطالعه نسخه دو بعدی آن موردارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصله با نتایج مدل یک بعدی مقایسه شده است. بررسی های نشان داد که اختلاف نتایج تعیین سهم جریان در شاخه های منشع به توسط مدل دو بعدی با نتایج مدل یک بعدی بین 1تا 12 برابر می باشد.

لینک کمکی