فایل رایگان مقايسه فشار وارده ناشي ازسربار مستطيل شکل بر ديوار حائل در اثر وجود خاکريزهاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه فشار وارده ناشي ازسربار مستطيل شکل بر ديوار حائل در اثر وجود خاکريزهاي مختلف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

دیوارهای حائل از جمله سازه های نگهبان خاک برای حفاظت شیروانی های خاکی می باشند. از مسائل مهم و حائزاهمیت در طراحی دیوارهای حائل، بررسی فشارهای وارده از سربار بر خاکریز پشت دیوار و جابجائی، به وجودآمده است. دیوارهای حائل به نحوی طراحی شده اند که در اثر فشارهای وارده کم ترین جابجائی را داشته باشند. در این تحقیق به بررسی وجود خاکریزهای متفاوت بر فشار وارده بر دیوار حائل طره ای پرداخته شده است.سربار وارده در تمامی آزمایشات در فاصله 15 سانتی متری از دیوار حائل قرار دارد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش قطردانه ها، میزان فشار سربار وارده نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی